Welkom

Welkom op de website van onze patiëntenvereniging Overdruksyndroom en symptomatische Tarlov-cysten.
Dit zijn onze doelstellingen:

  • Tarlov-cysten en het overdruksyndroom bekend maken door een zo groot mogelijke doelgroep te informeren over onze tot nog toe onvoldoende gekende invaliderende chronische pijnaandoening.
  • Informatie verstrekken aan patiënten en hun achterban.
  • Wetenschappelijk onderzoek financieren naar de oorzaak, de onderliggende mechanismen en de behandeling.